Når man skal forstå og behandle stress, er man først og fremmest nødt til at gøre sig klart, at stress optræder på mange niveauer – og skal behandles forskelligt afhængigt af niveau.

På kurset får du en bedre forståelse af og redskaber til at behandle stress på alle niveauer, lige fra hverdagens forbigående stress til den altomfattende stress, der ofte ender i sygdom og nedbrud. 

Stress som fænomen involverer alle dele af os, både tanker, følelser og krop og ofte med dybe historiske rødder. Jo bedre vi forstår, hvad der rører sig i os, jo bedre kan vi blive til at håndtere stressende situationer: Blive bedre til at holde fast i os selv, blive bedre til at udtrykke vores behov og de sætte nødvendige grænser og træffe de valg, der er nødvendige for igen at kunne føle at vi lever livet – ikke blot overlever…

Kurset er godkendt som 50 timers efteruddannelseskursus for RAB godkendte healingsterapeuter.