Her vil vi se på, hvilken betydning det har for terapi og behandling at se klienten ikke alene ud fra en psykologisk vinkel men også ud fra en mere spirituel vinkel.

Det handler bl.a. om at formå at se, den person/sjæl som gemmer sig bag ved den personlighed som klienten fremstår med. Og måske også en fornemmelse af, hvilke livsretninger, der virker mest rigtige på et dybere plan.

Og at kunne bruge dette til at støtte klienten på en dybere måde end hvis vi alene fokuserer på løsning af de udfordringer klienten umiddelbart står med.

Kunsten her er på én gang at forholde sig lyttende, reflekterende, spørgende, som i en klassisk terapi, samtidig med at man bevarer en bred intuitiv sansning.

Og i healingsmassagen, at vi på én gang fornemmer kroppen her og nu, fornemmer de spændinger og måske stemninger der er bundet i den, samtidig med at vi også her forsøger at sanse ind bag ved det umiddelbare.

Vi vil også komme nærmere ind på hvordan de forskellige bevidsthedslag opleves og fungerer. Det skaber ofte forvirring og misforståelser, når man forsøger at overføre fra et bevidsthedslag til et andet. Det der virker rigtigt følelsesmæssigt, forekommer ikke nødvendigvis logisk tankemæssigt. Dette gælder i endnu højere grad oplevelser på et højere, måske spirituelt niveau. Du kan f.eks. have en klar oplevelse af en spirituel retning for en klient uden at den oplevelse kan overføres til én retning i det levede liv.

Forbehold terapeuter med Kildens RAB godkendte uddannelse som baggrund.

Varighed: 50 timer