Hvad er din fortælling om dig? Hvad er din fortælling om mig? Om livet?

De fortællinger som vi igennem livet har opbygget om os bestemmer i høj grad hvordan vi håndterer og forstår livet.
Hvor én kan blive ramt og lammet af en dum bemærkning, fordi den alt for godt passer til vedkommendes indre fortælling, kan en anden høre samme bemærkning, uden at blive påvirket.

I terapi vil man ofte opleve klienter, som sidder fast i meget negative, nedgørende og begrænsende historier om dem selv og deres omgivelser. Historier, der kan være helt afgørende for, hvordan klienten trives og fungerer, fordi alt bliver filtreret og forstået i forhold til den indre historie.

En klient, der ikke tror på sig selv, vil frasortere alle indtryk, som kunne modbevise det lave selvværd. Så når nogen roser, så filtreres rosen fra. Mens indtryk, der bekræfter det lave selvværd, går lige ind. En filtrering, der gør, at historierne er tilbøjelige til at forstærke sig selv og blive mere og mere fastlåste.

På kurset vil vi arbejde med både at forstå og afdække de ofte ubevidste historier, der styrer vores/klienternes liv og, nok så vigtigt, med teknikker til at udfordre og ændre negative og begrænsende historier og give støtte til opbygningen af nye, mere konstruktive selvhistorier.