For et liv med mening og perspektiv

Personlig udvikling handler om, i stadig større udstrækning, at leve vort liv på en måde, vi kan stå inde for og som giver mening.
Vi søger at støtte hver enkelt i at se sig selv og sin situation så klart som muligt, for på denne baggrund at kunne opstille sig realistiske og meningsfulde mål og tage ansvar for sit liv og sine handlinger.
Ikke som tung pligt, men i glæde over livet, dets udfordringer og muligheder.
Det er naturligvis væsentligt, at vi forholder os til de aktuelle opgaver og problemer vi står over for. Men lige så vigtigt er det at se fremad.
Når vi kan se en mening og et perspektiv i vort liv, bliver vi også mere motiverede for at løse de problemer, vi står over for.
Når vi skal forstå os selv, er det vigtigt, vi også forstår og bearbejder vores fortid. Men lige så vigtigt er det ikke at fortabe sig i det forgangne. For hvorfor bruge energi og tid på noget, der var engang, hvis det ikke spænder ben for os idag?
Vi søger at støtte den enkelte i at indkredse sine individuelle kvaliteter og finde en livsretning, som det giver mening at følge og at være med til at bearbejde de forhindringer eller problemer, der står i vejen for, at den enkelte kan nå frem til sine ønskers mål.
Vi ser mennesket som en helhed, fysisk, psykisk og spirituelt. Kun gennem at se på alle aspekter, kan vi nå frem til en egentlig forståelse af os selv og andre.
Vi lægger vægt på, at din udvikling tager udgangspunkt i, hvor du står og foregår på dine præmisser og i det tempo, du er parat til.
Og at du både får din helt egen erfaring med de ting, vi arbejder med og en solid baggrundsviden.
Vi lægger vægt på at have en personlig kontakt til vore kursister, så vi efterhånden får et dybt kendskab til den enkelte, der kommer til os.
Det er også vigtigt for os at afrunde det, der sker på kurserne og at der altid er tid til en individuel samtale, hvad enten det drejer sig om noget praktisk fra kurset eller om mere personlige ting.
Dette gælder også, når kurset er slut, hvor du er velkommen til at ringe, hvis der er løse ender eller noget, du har brug for at snakke om.