Intuition fremstår for mange som noget lidt mystisk og uhåndterligt. Og alligevel er det en evne, som vi ofte bruger, både som terapeuter og i privatlivet.
Mange har oplevet at stå i situationer, hvor man bliver i tvivl om ens oplevelser og intuitive fornemmelser er reelle eller ej.
På specialet får du rig lejlighed til både at træne dine fornemmelser – og afstemme dem med virkeligheden. Og dermed blive mere sikker på, hvornår du kan stole på din intuition – og hvornår ikke.
Intuition er en stor gave – men også ofte en udfordring. For jo større indføling, jo vigtigere bliver det at lære at holde antennerne hjemme og kun lukke dét ind, vi selv ønsker.
Her som på alle kurser lægger vi vægt på vigtigheden af at bruge vore evner konstruktivt og etisk, så du bruger din intuition til at understøtte klientens afklaring – frem for at forsøge at få klienten til at overtage din sandhed.

Intuitionsspecialet strækker sig over 2 x 50 timer og min. 40 timers smågruppe arbejde.

Forløbet kan tages som ét de to specialer på uddannelsen som Healingsmassage og Samtaleterapeut men det er også godkendt som RAB efteruddannelse af Foreningen af Healingsterapeuter.