Alt for ofte lader vi os styre af indgroede vanemønstre frem for af virkelig indsigt i, hvordan vi dybest set ønsker og har mulighed for at leve vort liv. Og her giver meditationen en god støtte til at holde fast i det daglige. Så vi bliver bedre til at finde en indre ro i hverdagen og tage udgangspunkt i det, vi egentlig ønsker og tror på.
Vi ser det samtidig som væsentligt, at den enkelte, på helt egne betingelser, får mulighed for at nå frem til en større afklaring i forhold til det spirituelle.
Det er vor erfaring, at dette  er med til at give et større perspektiv og en dybere mening i livet.
Vi ser derfor meditation som et vigtigt redskab i personlig udvikling.
Der indgår meditation på alle kurserne.