Healingsmassagen er bygget op, så den understøtter og respekterer kroppens psykiske energi. Og efterhånden som du får et dybere kendskab til massagen, inddrager vi et mere bevidst arbejde med energierne, så massagen bliver en kombination af massage og healing.
Mange har gennem massage eller på anden måde oplevet, at der i berøring er andet og mere end det rent fysiske. Men mangler viden om, hvad det er de sanser og hvordan de skal forholde sig til det. Her giver healingsmassagen en god ramme for, at man stille og støt kan træne sin intuition og evne til at sanse energierne og blive fortrolig med at arbejde med healing. Samtidig får du den viden, der skal til for at kunne gøre det på en ansvarlig og dyb måde.
Vi anvender en bred vifte af healingsteknikker, der både understøtter healingsmassagens fysiske virkning og samtidig hjælper til en bevidstgørelse af de psykiske problematikker, der ofte gemmer sig bag kroppens ubalancer.