At healingsmassagen er en af de få massageformer, der er bygget op over det hele menneske.
At vi i healingsmassagen ikke lader os nøje med at behandle et bestemt fysisk spændt område. Healingsmassagen kommer derimod hele kroppen rundt. Den når også ind i de dybereliggende psykiske spændinger. Og danner helhed mellem krop og psyke.

At healingsmassagen f.eks. kan modvirke uro, tankemylder, stress. Symptomer, som flere og flere rammes af. Bliver syge af. Healingsmassagen er en hjælp til at blive afslappet og samlet. Til at blive et helt menneske, der finder mening og glæde i sit liv.

At healingsmassagens er holistisk i dybeste betydning. Healingsmassagen kan nå ind til de psykiske spændinger, der sædvanligvis ligger under de fysiske spændinger. Og når det fysiske, psykiske og spirituelle får adgang til at hænge sammen og mødes, skabes der harmoni og helhed.

At healingsmassagen er utroligt dejlig såvel at modtage som at give. Healingsmassagen gør ikke ondt. Tværtom. Den er en blid, omsorgsfuld men samtidig dybtvirkende massageform, der bevirker, at modtageren hurtigt kommer til at slappe godt af, at man glider ind i en drømmeagtig tilstand, der svarer lidt til en meditation. En nulstilling af sindet, som giver ny inspiration, overskud og mod på livet.

At healingsmassagen dermed ikke blot forløser en aktuel spændingstilstand. Men også fungerer som en slags vejviser og et tilbud til at hjælpe til at forstå baggrunden for en sindsligt spændt tilstand og den reaktionmåde, som denne tilstand kan udmønte sig i. Og give inspiration til fremover at at reagere på en anden, mere konstruktiv måde.
De fleste mennesker har brug for hjælp til at komme fri af en umiddelbar spænding. Vi har imidlertid ofte ligeså meget brug for at gøre os fri af de dybere psykiske spændinger, der mange gange ligger til grund for, at vi hæmmes i at leve vort liv fuldt ud.

At healingsmassagen overordnet set udgør et unikt redskab til at hjælpe andre til at få livskvalitet ind som en livslang proces og til at holde sig selv fast i en tilsvarende kvalitativ helhedsorienteret livsstil – for livet.