Kurserne udbydes ikke længere på Kilden.

Massage og chakra – healingsmassage fortsætterkursus

En væsentlig del af kroppens psykiske energi bevæger sig igennem de energicentre, der kaldes chakra. Chakra’ene har derfor stor betydning for vor udvikling og for psyken i det hele taget. Hvis et chakra kommer ud af balance, bliver for åbent eller lukket eller blot ikke udvikles, afspejles det i en tilsvarende ubalance i sindet.
Udvikling og balancering af chakra’ene er derfor helt afgørende for vor evne til at leve vort liv fuldt ud.
Det fortalte vi meget mere om på chakrakurset, men samtidig lagde vi også vægt på, at man gennem healingsmassagen, chakrameditation og chakrahealing fik sin helt egen oplevelse af chakra’ene og kom til at opleve, hvad en større balance mellem chakra’ene betød helt personligt.
Herudover arbejdede vi med den nære sammenhæng, der er mellem chakra og lyd i en speciel chakrasang.

Polaritetsmassage – healingsmassage fortsætterkursus

Først når vi tør se os selv, med de modsætninger vi rummer af både styrker og svagheder, kan vi nå til en egentlig indre ro og føle os som hele mennesker.
Det kan være svært at rumme modsætninger, f.eks. modsat­rettede følelser til andre.
Men forsøger vi at ignorere upassende tanker og følelser, bliver resultatet ofte blot, at de kommer ud i det skjulte eller ophober sig som indre frustration.
Og vi kommer til at bruge megen energi på at skjule sider af os selv, spille teater og håbe ingen gennemskuer os.
I selve massagen arbejdede vi med polaritetsteknikker, som forbinder og skaber balance mellem kroppens forskellige dele og som derigennem også er med til at skabe helhed i psyken.
Vi øvede os i at opleve energi, såvel i massagen som i forskellige sanseøvelser. Og deltagerne lærte at give en enkel, men meget dybtvirkende og afspændende healing.

Psykisk massage – healingsmassage fortsætterkursus

Et kursus, hvor deltagerne lærte healing gennem at arbejde med de psykiske strømmes energipunkter.
De psykiske strømmes energibaner fungerer som en slags psykiske nervebaner, der gør os bedre til at fornemme både hvad der rører sig i os selv – og hvad der rører sig i andre.
Vi fokuserede specielt på at blive mere bevidste om, hvad vi tager imod og giver ud, i bred forstand, f.eks. i massage eller mere generelt i forhold til andre mennesker.
Bemærker vi ikke, hvad vi tager imod eller giver ud, bliver resultatet ofte reaktioner, der er uforståelige både for os selv og andre. Vi bliver i dårligt humør, uden at vide hvorfor. Eller sårer andre, uden at bemærke det. Eller vi holder os unødigt tilbage, f.eks. af angst for svigt.
Arbejdet med de psykiske strømme styrker også vore psykiske evner – dvs. vores evne til at fornemme andres energier og stemninger, f.eks. fornemme elementer af en andens aura.
Vi inddrog derfor sanseøvelser af forskellig art. Det er vores erfaring, at mange faktisk har energimæssige oplevelser, uden rigtigt at gøre sig det klart, f.eks. fordi man havde en anden forestilling om, hvad det vil sige at fornemme energi. Vi gjorde derfor også gøre en del ud af at beskrive både auraen og de mange måder energi kan opleves på, så deltagerne forhåbentlig blev lidt mere fortrolig med, hvad det vil sige.
Sidst – men ikke mindst – kan den psykiske strøms energipunkter med fordel inddrages i ”almindelig” massage, hvor punkterne udgør centrale forløsningspunkter over for såvel psykiske som fysisk/muskulære spændinger. Herunder f.eks. også lindring af smerter ved menstruation, som ofte hænger sammen med spændinger.

Frigørende massage

En massageform, hvor vi kombinerer den grundlæggende healingsmassage med blide bevægelser og stræk med det formål at øge bevægeligheden i leddene.
Stivhed og slid i leddene kan stamme fra ensidigt arbejde mv. Men ofte forværres symptomerne, fordi vi af psykiske årsager spænder og dermed belaster leddene yderligere.
Leddene har at gøre med at integrere og forbinde de forskellige psykiske områder, som støder sammen i leddene.
Vi har måske viljen (der er knyttet til lårene) – men tør ikke handlingen (der er knyttet til underbenene) og konflikten sætter sig i knæet som kontrol og angst for at slippe.
En muskel slipper lettere sin spænding, når den samtidig med massagen blidt strækkes og bevæges. Så ofte vil den frigørende massage kunne løse spændinger, der ellers kan være vanskelige at nå ind til i massagen.

For at få det fulde udbytte af kurset var det et krav at have deltaget i mindst grundkurset og ét massagekursus på trin 2.