Healingsmassage er en meget rolig, omsorgsfuld massage, som støtter modtageren i at synke ind i en dyb, indre stilhed og hjælper til at mærke krop og følelser mere intenst og levende.
Kroppens spændinger kan naturligvis komme fra dårlige arbejdsstillinger og lignende. Men nok så mange gange spænder vi op på grund af stress eller fordi noget går os på.
Når der løsnes op for disse spændinger i healingsmassagen, vil der ofte dukke stemninger, billeder eller tanker op fra den situation, spændingen opstod i. Og dermed giver healingsmassagen os muligheden for at blive mere bevidste om, hvad der faktisk rører sig i os.
Når du giver og modtager healingsmassage, får du et mere ægte, nært og vidende forhold til den berøring, der for mange er den mest forsømte og problematiske af vore sanser. En fortrolighed, der kan give en større tryghed i dig selv og i forholdet til andre.