Vi oplever ind i mellem behandlere, som har svært ved at forstå, at der er meget mere end bare sammenkoblingen af healing og massage i healingsmassagen. Og tilsvarende mange som tror, at healingsmassage bare er en ekstra blid, afspændende massage.
Men healingsmassagen er meget mere end det – i alle tilfælde når vi taler om Kildens RAB godkendte healingsmassage.
Healingsmassagen har rødder tilbage til 60’erne, hvor man begyndte at arbejde med massagens psykiske betydning. Og fra vi startede Kilden i 1989 har vi målrettet udviklet healingsmassagen til, sammen med samtaleterapien, at være et unikt redskab til selvudvikling.
Det betyder ikke, at healingsmassagen ikke har en virkning på myoser og andre kropslige problematikker. Tværtimod. Netop fordi vi både arbejder konkret med kroppen og samtidig tager hånd om de psykiske aspekter (f.eks. manglende kropsopmærksomhed) når healingsmassagen dybere også når vi taler rent fysiske problematikker.
Men det er i arbejdet med krop-psyke sammenhængen healingsmassagen har sin største styrke.
Hvis vi f.eks. ser på stress, der jo desværre er blevet en alt for almindelige problematik, så er det jo en almen erfaring, at stressen både sætter sig i psyken og i kroppen. Og dermed burde det være nærliggende at behandle både den kropslige og den psykiske side. Men det ser man desværre sjældent. Du kan få en afstressende massage – men helt typisk en massage, som i realiteten blot er en afspændende massage, der ikke tager hensyn til, at forskellige grader af stress kræver forskellig støtte. Eller du kan få en samtale baseret behandling, hvor kroppen kun inddrages i periferien.
Vi bliver stadigt forundrede over, den dybe virkning en kombination af en kompetent samtale og et kompetent arbejde med kroppen giver. Og fortvivlede over, at der er så lidt fokus på dette i ”det etablerede” system.
Det er ikke nok, at arbejde med både krop og sind, man skal også have kompetencen til det. En kompetence, der kun kan opbygges gennem en grundig uddannelse, hvor der lægges vægt på både teori og træning. Netop den kompetence som du kan få gennem Kildens grundige RAB godkendte uddannelse.